• Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding

    LOSGIO vertegenwoordigt aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde.

Agenda

Twitter

Mascha Kamphuis

Wat doet een #jeugdarts? Naast vroegsignalering (medische) problematiek, adviseren en tijdige verwijzing vooral ook positief bekrachtigen! pic.twitter.com/6w1z82g3Sl