• Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding

    LOSGIO vertegenwoordigt aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde.

Twitter

LOSGIO

@MariskaPet Haha, oei, pijnlijke misser... We zullen er de volgende keer op letten!