Vacatures 

 

Werkgroep Zorg 2025 (WZ2025) is een transdisciplinaire groep jonge zorgprofessionals, die zich gezamenlijk inzetten om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, waarbij de patiënt centraal staat. 

Elk jaar organiseert Losgio een AIOS-dag voor alle aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde. Vind jij het leuk om mee te denken over de inhoud en inspirerende sprekers? Met een flinke dosis enthousiasme kom je een heel eind!

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een adviescommissie voor de behandeling van bezwaren, gericht tegen beslissingen van de RGS en een geschillencommissie voor de behandeling van geschillen van aios over een besluit van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut.