Missie en visie LOSGIO

Het LOSGIO behartigt de belangen van de AIOS Maatschappij & Gezondheid, verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. In onderstaand document kun je meer lezen over de visie en missie van het LOSGIO.