Bestuur

Algemeen

Vacature dubbelfunctie Losgio/Werkgroep Zorg 2025 

Taakopdracht

Werkgroep Zorg 2025 (WZ2025) is een transdisciplinaire groep jonge zorgprofessionals, die zich gezamenlijk inzetten om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, waarbij de patiënt centraal staat. We werken op dit moment aan de thema’s Artificial Intelligence, interoperabiliteit (hoe kunnen systemen samenwerken?) en groene geneeskunde. Thema laaggeletterdheid sluiten we binnenkort af met een publicatie in Medisch Contact.
Er wordt een  actieve houding gevraagd in het verbinden met thema’s die spelen binnen de eigen juniorvereniging, en het daar agenderen van thema’s van WZ2025.

Tijdsindicatie
Maandelijks 1 telefonische bestuursvergadering en 1 vergadering of themabijeenkomst in de Domus Medica in Utrecht.

Competentie
Transdisciplinair samenwerken,/Kennis over actuele thema’s voor de toekomst van de zorg/ Impact creëren, beslissers beïnvloeden/ Een zekere politieke gevoeligheid

Contactpersoon
Via info@losgio.nl  of via Sanne Jansen ( email: s.jansen@dejongespecialist.nl) van WZ2025.

Maatschappij & Gezondheid

Vacature Algemeen Bestuurslid Losgio

Volgt

Contactpersoon
Info via info@losgio.nl


Vacature Bestuurslid Losgio MG

Volgt

Contactpersoon
Info via info@losgio.nl

Verzekeringsgeneeskunde

Vacature Algemeen Bestuurslid

Taakopdracht
Volgt

Tijdsindicatie
Volgt

Competentie
Volgt

Contactpersoon
Via info@losgio.nl

Bedrijfsgeneeskunde

Vacature Algemeen Bestuurslid

Taakopdracht
Volgt

Tijdsindicatie
Volgt

Competentie
Volgt

Contactpersoon
Via info@losgio.nl

Commissies

AIOS dag

Vacature AIOS dag commissie (aios MG/VG/BG)

Taakopdracht
Elk jaar organiseert Losgio een AIOS-dag voor alle aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde. Vind jij het leuk om mee te denken over de inhoud en inspirerende sprekers? Met een flinke dosis enthousiasme kom je een heel eind!

Wil je helpen met de organisatie, neem contact op!

Tijdsindicatie
Volgt

Competentie
Volgt

Contactpersoon
Enthousiast geworden? Neem contact op via info@losgio.nl

Commissie internationalisering

Volgt

Contactpersoon
Via info@losgio.nl

Overigen

RGS zoekt aios M&G/BG/VG

Functie

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een adviescommissie voor de behandeling van bezwaren, gericht tegen beslissingen van de RGS en een geschillencommissie voor de behandeling van geschillen van aios over een besluit van een opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut. In beide commissies is een vacature voor een aios M&G, aios bedrijfsgeneeskunde en aios verzekeringsgeneeskunde. Dubbellidmaatschap van beide commissies is toegestaan. In de commissie zitten juristen, specialisten, profielartsen en aios.

Wat wordt er van mij verwacht?

De behandeling van zowel een bezwaarschrift als een geschil bestaat uit drie stappen: het beoordelen van de toegezonden stukken, het deelnemen aan de hoorzitting en het beoordelen van het conceptadvies. Hoorzittingen worden eenmaal per maand gehouden; voor de adviescommissie op donderdagmiddag en voor de geschillencommissie op dinsdagmiddag. Hoe vaak een lid deelneemt aan de commissie kan sterk wisselen. Dat wordt namelijk bepaald door het aantal bezwaren dat wordt ingediend en het specialisme waarop deze betrekking hebben; je wordt in principe alleen betrokken bij zittingen die je eigen specialisme betreffen. De functie kent een vacatiegeldregeling en een reiskostenvergoeding.

Competentie
Volgt

Contactpersoon
Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@losgio.nl.

CGS zoekt aios M&G/BG/VG

Volgt

Contactpersoon
Info via info@losgio.nl

IPE zoekt aios M&G/BG/VG

Volgt

Contactpersoon
Info via info@losgio.nl

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen