Call voor EPIET fellowship ECDC

De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) organiseert ook komend jaar weer het EPIET fellowship. Dit staat voor European Programme for Intervention Epidemiology Training. Dit fellowship start in september 2018 en duurt twee jaar, waarbij er in totaal 10 cursusweken zijn.  De rest van de twee jaar ben je werkzaam bij een public health instelling in een andere Europese stad. Geïnteresseerden […]

Euronet MRPH Meeting Straatsburg 7-8 april 2017

Naast onze inzet op Nederlandse bodem, zijn we als LOSGIO ook lid van EuroNet MPRH, het Europese netwerk van sociaal geneeskundigen in opleiding. Driemaal per jaar is er een meeting om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De Spring Meeting vond dit jaar plaats in Straatsburg. Het LOSGIO was aanwezig met maar liefst vijf aios; […]

Verslag AIOS-dag 6 maart 2017

AIOS-dag 6 maart 2017 was het dan weer zo ver, de AIOS dag 2017. Meer dan 70 enthousiaste AIOS M&G, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde verzamelden zich bij de NSPOH. Het thema van dit jaar was ‘Slim voor de samenleving: innovatie in public en occupational health’. Het LOSGIO met haar achterban kan uiteraard niet achterblijven. Social design […]

Bestuurswissel LOSGIO

Op 6 maart 2017 is het bestuur van het LOSGIO gewisseld. Het interimbestuur 2016-2017 heeft het afgelopen half jaar enorm veel werk verzet om van het LOSGIO, dat voorheen een overleg was, een goed gestroomlijnde vereniging te maken. Volgens afspraak heeft dit interimbestuur bij de eerste ALV plaats gemaakt voor het eerste reguliere bestuur van het LOSGIO. […]

Standpunt LOSGIO landelijk werkgeverschap AIOS Publieke Gezondheidszorg

Het Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding (LOSGIO) is voorstander van het plan van de minister voor landelijk werkgeverschap van aios publieke gezondheidszorg: het voorstel biedt kansen om te komen tot een opleiding die zo aantrekkelijk is, dat voldoende medici een carrière in de publieke gezondheidszorg kiezen. Deze kansen wegen op tegen de eventuele bezwaren. […]

Vacatures in het vakgebied ook te vinden op losgio.nl

Sociaal geneeskundigen kunnen werken op zeer uiteenlopende plaatsen. Bij GGD’en, zorginstellingen, universiteiten, ministeries, zorgverzekeraars, UWV, goede doelen en stichtingen. Uit ervaring weet het LOSGIO dat nieuwe vacatures zijn niet altijd gemakkelijk te vinden zijn. Om je op weg te helpen geven wij op onze site een aantal suggesties waar je vacatures in ons vakgebied zou kunnen […]

Praktijkopdracht bij LOSGIO, AJN of andere vereniging; iets voor jou?

Ben je in opleiding tot arts M&G, 1e of 2e fase?  Op zoek naar ideeën voor een praktijkopdracht? Denk ook aan je wetenschappelijke vereniging! Bij het LOSGIO en de AJN kun je bijvoorbeeld ook praktijkopdrachten doen. Maar ook andere verenigingen zijn altijd op zoek naar enthousiaste AIOS, die willen meedenken en bijdragen aan hun vakgebied. Je […]

WMA-cursus medisch leiderschap

Eind april reisden jeugdarts en LOSGIO-bestuurslid Titia van ’t Hof en aios huisartsgeneeskunde en LOVAH-bestuurslid Astrid Vogel naar de Verenigde Staten om met steun van de KNMG een cursus te volgen van de World Medical Association. Deelname aan de ‘Caring Physicians of the World (CPW) Medical Leadership, Communications and Advocacy Course’ bleek een intensieve, maar […]

Laat je zien in de Arena van de Toekomst

De KAMG (Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid) organiseert op vrijdag 25 november 2016 in Nieuwegein het KAMG congres ‘Vakmanschap’. In aanloop naar dit congres organiseert de congrescommissie een speciale bijeenkomst voor AIOS: Arena van de Toekomst. Tijdens deze bijeenkomst prikkelt Floor Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater in het UMCU en expert op het terrein van big […]