Euronet meeting – Lissabon

Wintermeeting 30 november – 2 december Zoals we dit van tevoren al hadden kunnen zeggen: een aanrader! Afgelopen wintermeeting was in het zonnige Lissabon. Ontzettend mooie stad uiteraard en erg aardige Portugezen. De meeting wordt met de keren professioneler en nu dan waren er een aantal professoren uit Portugal die spraken en ons inspireerden. Op […]

Aiosdag 2018 komt er aan!

Op 26 maart 2018 organiseert het LOSGIO voor alle aios sociale geneeskunde een inspirerende congresdag met als thema: Trots op de Sociale Geneeskunde! Want we beoefenen onze professie immers op basis van onze (groeiende) expertise en we halen voldoening uit ons vak. We staan als sociaal geneeskundigen midden in de maatschappij en de vraagstukken, waarover […]

Ontwikkelingen rondom het landelijk werkgeverschap

Het landelijk werkgeverschap… je hebt er vast wel eens over gehoord, maar waar gaat het nou precies over? Bestuurslid Nienke van den Berg geeft een korte samenvatting van de stand van zaken. Naar aanleiding van de tekorten in de instroom van artsen Maatschappij en Gezondheid is een nieuwe opleidingsstructuur voorgesteld. Per 1-1-2019 zullen de nieuwe […]

Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist

Een aios die zijn of haar opleiding heeft afgerond moet zich vanaf 1 januari 2018 binnen een maand registreren als geneeskundig specialist of profielarts. De periode waarbinnen een aios met terugwerkende kracht als specialist of profielarts wordt ingeschreven, wordt bekort van drie maanden naar één maand. Actuele informatie in registers Zowel de RGS als het […]

KAMG congres 2017

Als arts M&G kom je in de praktijk regelmatig voor dilemma’s rondom veiligheid te staan: (on)veiligheid thuis (kindermishandeling), in het milieu (bodemverontreiniging of roken), of bedreigingen door besmettelijke ziekten. Ook digitale innovaties, zoals social media en vergaande digitalisering van de administratie, eisen aandacht voor veiligheid. Steeds dringt de vraag zich op: wat is het evenwicht […]

Verslag invitational conference opleidingen: droombeeld toekomstige arts M & G

Op 21 september 2017 heeft de invitational conference plaatsgevonden over de opleidingen in de publieke gezondheid. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds het informeren van het veld over de stand van zaken rondom het landelijk werkgeverschap en anderzijds om gezamenlijk te kijken naar de toekomst van de arts Maatschappij en Gezondheid en welke mogelijkheden er zijn om […]

Call voor EPIET fellowship ECDC

De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) organiseert ook komend jaar weer het EPIET fellowship. Dit staat voor European Programme for Intervention Epidemiology Training. Dit fellowship start in september 2018 en duurt twee jaar, waarbij er in totaal 10 cursusweken zijn.  De rest van de twee jaar ben je werkzaam bij een public health instelling in een andere Europese stad. Geïnteresseerden […]

Euronet MRPH Meeting Straatsburg 7-8 april 2017

Naast onze inzet op Nederlandse bodem, zijn we als LOSGIO ook lid van EuroNet MPRH, het Europese netwerk van sociaal geneeskundigen in opleiding. Driemaal per jaar is er een meeting om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De Spring Meeting vond dit jaar plaats in Straatsburg. Het LOSGIO was aanwezig met maar liefst vijf aios; […]

Verslag AIOS-dag 6 maart 2017

AIOS-dag 6 maart 2017 was het dan weer zo ver, de AIOS dag 2017. Meer dan 70 enthousiaste AIOS M&G, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde verzamelden zich bij de NSPOH. Het thema van dit jaar was ‘Slim voor de samenleving: innovatie in public en occupational health’. Het LOSGIO met haar achterban kan uiteraard niet achterblijven. Social design […]

Bestuurswissel LOSGIO

Op 6 maart 2017 is het bestuur van het LOSGIO gewisseld. Het interimbestuur 2016-2017 heeft het afgelopen half jaar enorm veel werk verzet om van het LOSGIO, dat voorheen een overleg was, een goed gestroomlijnde vereniging te maken. Volgens afspraak heeft dit interimbestuur bij de eerste ALV plaats gemaakt voor het eerste reguliere bestuur van het LOSGIO. […]