Stichting SOGEON lanceert artsmg.nl

Op 1 juni heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site bevat alle relevante informatie over de vier profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen […]

Eindrapport Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Het CGS sloot op 15 december 2017 een project van één jaar af om gender herkenbaar in vijf vervolgopleidingen te krijgen: huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij & gezondheid. Het project begon op 15 december 2016 onder leiding van Em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen van het Radboudumc, met subsidie van ZonMw. Naast het CGS, […]

Aios Maatschappij & Gezondheid vanaf 2019 in dienst van SBOH

Aios die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, komen automatisch in dienst van de SBOH. Dat besluit, dat alleen geldt voor aios die voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding of medische milieukunde kiezen, sluit aan op diverse veranderingen die de opleiding aantrekkelijker moeten maken. Om de overgang van […]

Bestuurswissel LOSGIO

Op de ALV van 26 maart 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Het huidige bestuur kent de volgende samenstelling: Voorzitter: Lilian van der Ven Secretaris: Lianne Schouten Penningmeester: Ireen Feenstra Algemeen bestuurslid: Nienke van den Berg Algemeen bestuurslid: Kevin De Decker Algemeen bestuurslid: Fenne de Kok Algemeen bestuurslid: Ekaterina Kotelnikova Wij kijken uit naar een […]

Update Landelijk Werkgeverschap voor opleiding arts M&G

De afgelopen maanden heeft het LOSGIO samen met andere partners hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom het landelijk werkgeverschap. Hierover is nu meer informatie gepubliceerd die je kunt vinden via de volgende websites: KAMG TNO NSPOH Onder veelgestelde vragen is veel informatie te vinden voor zowel de toekomstige als de huidige aios en profielartsen. Roept […]

Verslag Aiosdag 2018: Wij zijn trots op de sociale geneeskunde!

Op 26 maart 2018 vond in Utrecht de landelijke Aiosdag voor aios sociale geneeskunde plaats. Het LOSGIO heeft samen met het opleidingsinstituut NSPOH nauw samengewerkt om deze dag tot een succes te maken. En dat is zeker gelukt. Het programma zat vol inspirerende sprekers die de specialisten van de toekomst verbreding en verdieping gaven over […]

Redacteur TBV gezocht!

Er is een nieuwe vacature toegevoegd! De redactie van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is op zoek naar versterking met enkele bedrijfs- of verzekeringsartsen, artsen in opleiding, en/of onderzoekers. Het redactiewerk kost gemiddeld ongeveer twee uur per week. De redactie zou zichzelf graag versterken met ‘jonge’ (verzekerings- of bedrijfs)artsen. Klik hier voor meer informatie over […]

Aiosdag: vol = vol?

De Aiosdag 2018 ‘Trots op de sociale geneeskunde’ was binnen enkele weken vol. De 100 aanmeldingen vlogen binnen. De organisatie doet momenteel zijn uiterste best om de mogelijke opkomst te vergroten. Schroom dus niet om jezelf op de wachtlijst te laten zetten. We zullen dan uiterlijk twee weken van te voren aangeven of je nog […]

Inschrijvingen Aiosdag zijn geopend!

Trots op de Sociale Geneeskunde! Sociaal geneeskundigen zoals wij beoefenen onze professie immers op basis van onze (groeiende) expertise en we halen voldoening uit ons vak. We staan midden in de maatschappij. De vraagstukken, waarover wij adviseren, hebben vaak een grote impact op het persoonlijk leven van een cliënt én met regelmaat op de maatschappij. […]