Lid worden

Lid worden van het LOSGIO is heel eenvoudig: als je lid wordt van je wetenschappelijke vereniging en je bent aios, dan word je automatisch ook lid van het LOSGIO.

De wetenschappelijke verenigingen dragen voor elk aios-lid 10 euro contributie af per jaar aan het LOSGIO. Het LOSGIO bekostigt hiermee verschillende activiteiten zoals de website, vergaderingen en kantoorkosten.

 

Aios Maatschappij en Gezondheid

Profiel Jeugdgezondheidszorg

AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/lid-worden/


Profiel Infectieziektebestrijding

Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding

http://www.sectieizb.nl/lid_worden.php


Profiel Forensische geneeskunde

Forensisch Medisch Genootschap

https://www.forgen.nl/lid-worden


Profiel Tuberculosebstrijding

VVAWT Vereniging voor Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

http://www.vvawt.nl/index.html


Profiel Beleid & advies

NVAG

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid, Management en Onderzoek

http://www.nvag.nl/formulieren/24/

of

VAGZ

https://www.vagz.nl/new_member.php


Profiel Medische milieukunde

Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde

http://www.medischemilieukunde.nl/contact/


Profiel Sociaal medische indicatiestelling en Advisering

Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen

http://vianieuws.nl/vereniging/lid-worden

 

Aios Bedrijfsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

https://www.nvab-online.nl/bedrijfsarts/NVAB-lidmaatschap

Aios Verzekeringsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

https://www.nvvg.nl/lid-worden/

 
Andere vragen over lidmaatschap?

Stuur dan een e-mail aan leden@losgio.nl