Verslag congres “Waarom werken mensen (niet)?”

Het congres “Waarom werken mensen (niet)?”

Door het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts

Op 4 oktober organiseerde het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts een congres over de psychologie van arbeid. De titel van dit event – “Waarom werken mensen (niet)?” – vormt een mooi bruggetje naar samenwerken. Immers de samenwerking tussen deze disciplines binnen het domein arbeid en gezondheid heeft geleid tot een boeiend divers en toch samenhangend programma.

Zo nam Prof. dr. Evangelia Demerouti ons via diverse wetenschappelijke studies mee door het Job Demands-Resources model om meer inzicht te krijgen in de principes van jobcrafting. We kregen ook inzicht op de invloed van jobcrafting op balans tussen stressoren en energiebronnen. We leerden hoe we als aankomend specialisten onze werkzaamheden zo kunnen vormgeven dat het ons meer energie oplevert dan het ons kost.

Drs. Harry Tweehuysen (Arbeid & Organisatie adviseur en Certified Management Consultant) leerde ons – aan de hand van zijn metafoor over het leren pianospelen – het verschil tussen natuurlijke en kwetsbare kracht. Wat zijn de voordelen als de werkende gebruik kan maken van zijn/ haar natuurlijke kracht? Welke valkuilen liggen er op de loer als van werkenden gevraagd wordt vaardigheden te leren die buiten hun natuurlijke kracht liggen?

Na de lunchpauze besprak Dr. Kilian W. Wawoe (organisatiepsycholoog) op humoristische wijze de “Do’s en Don’ts” die zich voordoen tijdens het gesprek tussen werkgever en werknemer. Na jaren onderzoek op dit gebied weet hij als geen ander, dat vaak het tegenovergestelde van wat daadwerkelijk wordt bedoeld wordt bereikt.

Wat zegt de wetenschap over overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Filosoof Dr. Griet Vandermassen legde uit waardoor die verschillen juist toenemen naarmate vrouwen meer vrijheid en kansen krijgen, zoals in de Scandinavische landen. Zij kon vanuit een evolutionair perspectief haar bevindingen ook haarfijn onderbouwen. We weten nu bijvoorbeeld dat het zogenaamde “glazen plafond” terug te leiden is naar keuzes die vrouwen zelf maken.

Prof. dr. Willem van Rhenen deelde op basis van zijn ervaringen als bedrijfsarts, Chief Health Officer (CHO) Arbo Unie en hoogleraar Engagement and Productivity op Nyenrode, kennis met ons over de impact van zingeving op de productiviteit. We leerden ook dat Amplitie – het vergroten van o.a. bevlogenheid – een significante boost geeft aan de productiviteit. Is het vergroten van zingeving en bevlogenheid de verantwoordelijkheid van de werkgever of hebben werknemers hierin ook hun rol te nemen?

Tussen de verschillende presentaties konden telkens een aantal (netwerk)organisaties een bondige een-minuut pitch houden. Naast de organiserende netwerkorganisaties en het LOSGIO, kwamen o.a. de wetenschappelijke verenigingen NVVG en NVAB en de opleidingsinstituten aan het woord. Zo kregen we als deelnemers een beeld van wat deze organisaties voor ons kunnen betekenen.

Iris Homeijer, bestuurslid van de NVAB en contactpersoon voor de A(N)IOS, kondigde een symposium aan over het maatschappelijke speelveld waarin de bedrijfsgeneeskunde een belangrijke positie inneemt. Ook werden de A(N)IOS bedrijfsgeneeskunde uitgenodigd om actief mee te doen binnen de diverse werkgroepen van de NVAB.

De prachtige 19de eeuwse kerk met een sfeervolle en moderne inrichting, in hartje Utrecht, was een bijzondere decor om te worden geïnspireerd door deze deskundige sprekers. Met dank aan het A(N)IOS Netwerk- UWV, Janine Goumans en Annemieke van Vliet vanuit de Jonge bedrijfsarts, kijken we nu al uit naar een volgend gezamenlijk congres!

Auteur: Manuela de Klaver

 

 

 

[Bericht is afgebroken]  Hele bericht weergeven

Even voorstellen: Tijs Rutgers ons nieuw bestuurslid communicatie

Mijn naam is Tijs Rutgers. Op dit moment ben ik werkzaam als jeugdarts in het Voortgezet Onderwijs team bij de GGD Amsterdam. In maart 2019 ben ik begonnen aan de opleiding arts maatschappij en Gezondheid 1ste fase, profiel jeugdgezondheidszorg. Hiervoor ben ik drie jaar werkzaam geweest als arts  kindergeneeskunde. Omdat de preventieve en sociaal geneeskundige kant van het vak mij het meest aanspraken heb ik de overstap gemaakt naar de jeugdgezondheidszorg. Als arts M&G in opleiding kan ik mijn passie en enthousiasme voor gezond leven en sporten perfect kwijt. De preventieve zorg  en publieke (jeugd)gezondheidszorg hebben een grote toekomst en zullen alleen maar  belangrijker worden. Vanuit mijn passie draag ik daar vanzelfsprekend graag aan bij. Door middel van mijn plek in het Losgio hoop ik een goede basis te kunnen leggen voor de verdere ontwikkeling van de sociale geneeskunde in Nederland. Daarnaast hoop ik jonge artsen te motiveren en enthousiasmeren voor deze richting van de geneeskunde.

Even voorstellen: Arne Koole onze nieuwe penningmeester

Beste mede-aios. Mijn naam is Arne Koole en sinds 1,5 jaar werk ik bij Human Capital Care in Amsterdam als aios Bedrijfsgeneeskunde. In de jaren hiervoor heb ik gewerkt bij de KNO, in de hyperbare zuurstoftherapie en heb ik een MBA-opleiding gevolgd bij de VVAA. Gaandeweg is mijn interesse gewekt voor de Sociale geneeskunde en specifiek voor het vak van de bedrijfsarts. Ik kijk graag verder dan iemands ziekte en behandeling. Pas als ik iemands volledige context in kaart heb gebracht kan ik een goed advies geven gericht op gezondheid en functioneren in zowel arbeid als privé. Vanzelfsprekend ben ik geïnteresseerd in het functioneren van organisaties en de relatie met de gezondheid van medewerkers. Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op ons sociale stelsel maar ik denk ook dat er nog veel kan verbeteren. Vanuit de sociale geneeskunde wil ik dan ook graag een steentje bijdragen en het LOSGIO is hiervoor het ideale platform. Met het Losgio wil ik de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de sociaal geneeskundigen bevorderen zodat we met z’n allen Nederland gezond kunnen houden!

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Op 1 augustus 2019 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek!

Online solliciteren kan van 1 augustus t/m 14 september 2019 op de website artsmg.nl.

Carla Derijck benoemd als directeur KAMG

Het Algemeen Bestuur van de KAMG heeft per 1 juli 2019 mevrouw Carla Derijck benoemd als directeur KAMG. Carla Derijck heeft de afgelopen vier maanden al als interimdirecteur bij de KAMG gewerkt. Na een sollicitatieprocedure waarin met een ruim aantal goede tot zeer goede externe kandidaten is gesproken, heeft het bestuur Carla gekozen als directeur. Carla heeft ruime ervaring als (verander)manager, interimbestuurder en adviseur, ook in de publieke zorg. Het bestuur van de KAMG is verheugd met Carla’s aanstelling en wenst haar en u een plezierige en vruchtbare samenwerking toe.

Voor meer informatie zie kamg.nl

De inschrijvingen voor de AIOS-dag zijn geopend!

De AIOS-dag van het LOSGIO komt er weer aan!

Het programma is rond en de inschrijvingen zijn geopend. Zorg dat je je snel kosteloos inschrijft, voordat de lijst vol is!

Je kunt je aanmelden via de volgende link: inschrijven.

Meer info over deze dag en het programma vind je hier.

Verslag bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’

Als jonge artsen willen we onze stem laten horen over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de curatieve (eerste en tweede lijn) en public health sector. Daarom organiseren het LOSGIO en Werkgroep Zorg 2025 een reeks actieve, kleinschalige bijeenkomsten. Vrijdagmiddag 21 september was de eerste bijeenkomst. Hoogleraar zorginnovatie en zorgtechnologie Guus van Montfort gaf de aftrap. Hij liet zien hoeveel er nog te winnen valt om de patiënt écht centraal te stellen. ‘Hoezo zorg op afstand?’ vroeg Van Montfort retorisch. ‘Dat is zorg op afstand van het ziekenhuis, dichtbij de patiënt! Welk perspectief weegt het zwaarst?’

Klik hier voor het volledige verslag: Verslag Juiste zorg juiste plek ism Werkgroep Zorg 2025

Interesse gewekt? Op vrijdagmiddag 25 januari staat de volgende bijeenkomst gepland met als thema Arbeid en Gezondheid. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

Nienke in LAD-magazine: ‘Arts M&G heeft de toekomst’

Nienke van den Berg (aios M&G en bestuurslid LOSGIO) en Elise Buiting (voorzitter KAMG) geven in het LAD-magazine hun visie over de veranderingen binnen de opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid.

Lees hier het hele artikel online (pagina 4 t/m 6)!

Sollicitaties vernieuwde opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid

Word jij ook arts Maatschappij & Gezondheid?

Wil je arts Maatschappij en Gezondheid worden? Dan kun je van 1 augustus t/m 14 september solliciteren voor een opleidingsplek. Word je geselecteerd, dan kom je in dienst van de nieuwe landelijk werkgever SBOH.

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zet je je altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Vernieuwing opleiding

Belangrijk om te weten is dat de opleiding tot arts M&G per 1 januari 2019 wordt vernieuwd. De vernieuwing heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensisch arts en medische milieukunde en de hierbij horende tweede fase-opleiding tot arts M&G. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent dit dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Meer weten?

Op de nieuwe website www.artsmg.nl vind je alle informatie over het landelijk werkgeverschap en de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek. Ook kun je meer lezen over de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde, plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. Daarnaast kun je – van 1 augustus t/m 14 september – online solliciteren voor een opleidingsplek.

Kevin en Lianne in Themaspecial Arbeid en Gezondheid

Onze bestuursleden Kevin De Decker (aios verzekeringsgeneeskunde) en Lianne Schouten (aios bedrijfsgeneeskunde) vertellen in de Themaspecial Arbeid en Gezondheid waarom goede samenwerking met elkaar en met de huisarts zo belangrijk is voor de gezondheid van de cliënt.

“Kevin: Ik denk dat Lianne en ik vrij goed op de hoogte zijn van elkaars werk, we kennen elkaar via een bestuur voor sociaal-geneeskundigen in opleiding.” Mooi voorbeeld hoe het LOSGIO bijdraagt aan de onderlinge verbinding tussen artsen in de sociale geneeskunde!

Mocht je de bijlage van het Medisch Contact hebben gemist, dan vind je hier de digitale versie: Special Arbeid en gezondheid.