Coronavirus COVID-19

Beste AIOS,

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt de aiosdag, inclusief ALV, op 23 maart af te gelasten. We komen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum.

Als LOSGIO zien we de ernst van de huidige situatie in. We realiseren ons dat dit een turbulente tijd is, met veel tegenstrijdige berichtgeving. We willen hierbij een oproep doen aan jullie als professionals om de rust te bewaren. Heb vertrouwen in de lijn van het RIVM en ga daarachter staan. Zo kunnen we als sociaal-geneeskundigen helpen de bevolking alert te houden zonder onnodige onrust te creëren.

 

LOSGIO bestuur

Verslag KAMG congres 22 november 2019

Op de homepagina van het KAMG is een schitterend getekend verslag van het KAMG congres te vinden:

Artsen MG zetten zich in voor kwetsbare personen en groepen. Zij zorgen niet voor één, maar voor iedereen. Omdat we vinden dat ‘helen’ gaat om het geheel, iedereen telt, alles telt mee en wij tellen alles bij elkaar op.

Met de bijdragen van Jet Bussemaker, hoogleraar aan het LUMC en voorzitter van de Raad Volksgezondheid en Samenleving, Angelique Berg, directeur-generaal volksgezondheid op het Ministerie van VWS, Omar Hammad, hij vluchtte 10 jaar geleden uit Irak en is nu bijna afgestudeerd arts en Igor van Laere, arts Maatschappij en Gezondheid, arts verslavingszorg èn oprichter van de Nederlandse Straatdokters Groep en de workshops werd het een bijzondere en leerzame dag. Je kunt de presentaties van enkele workshops hier terugvinden.

De hele dag is samengevat in een getekend verslag. Getekend verslag KAMG congres

Schrijf je nu in voor de Losgio aiosdag 2020 ‘The Future is Now’!!!

Sociaal geneeskundigen vormen de verbinding tussen overheid, zorginstellingen, werkgevers en de samenleving. Hoe kunnen wij elkaar helpen om deze cruciale rol te blijven vervullen in een continu veranderende wereld?

Op maandag 23 maart 2020 gaan wij op zoek naar het antwoord op deze vraag door een vlucht te nemen door het verleden, het heden en de toekomst van de sociale geneeskunde. Van de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in de 19e eeuw, via recente thema’s als het preventieakkoord en de stijgende zorgkosten tot de opkomst van de anti-vaxxers en de eerste rookvrije generatie.

Maarten van Rossem
Dit alles met een kritische noot van historicus, presentator en schrijver Maarten van Rossem.

Programma
Het programma wordt later bekend gemaakt. Schrijf snel in: het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijving via: nspoh.nl/aiosdag-2020

Verslag congres “Waarom werken mensen (niet)?”

Het congres “Waarom werken mensen (niet)?”

Door het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts

Op 4 oktober organiseerde het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en De Jonge bedrijfsarts een congres over de psychologie van arbeid. De titel van dit event – “Waarom werken mensen (niet)?” – vormt een mooi bruggetje naar samenwerken. Immers de samenwerking tussen deze disciplines binnen het domein arbeid en gezondheid heeft geleid tot een boeiend divers en toch samenhangend programma.

Zo nam Prof. dr. Evangelia Demerouti ons via diverse wetenschappelijke studies mee door het Job Demands-Resources model om meer inzicht te krijgen in de principes van jobcrafting. We kregen ook inzicht op de invloed van jobcrafting op balans tussen stressoren en energiebronnen. We leerden hoe we als aankomend specialisten onze werkzaamheden zo kunnen vormgeven dat het ons meer energie oplevert dan het ons kost.

Drs. Harry Tweehuysen (Arbeid & Organisatie adviseur en Certified Management Consultant) leerde ons – aan de hand van zijn metafoor over het leren pianospelen – het verschil tussen natuurlijke en kwetsbare kracht. Wat zijn de voordelen als de werkende gebruik kan maken van zijn/ haar natuurlijke kracht? Welke valkuilen liggen er op de loer als van werkenden gevraagd wordt vaardigheden te leren die buiten hun natuurlijke kracht liggen?

Na de lunchpauze besprak Dr. Kilian W. Wawoe (organisatiepsycholoog) op humoristische wijze de “Do’s en Don’ts” die zich voordoen tijdens het gesprek tussen werkgever en werknemer. Na jaren onderzoek op dit gebied weet hij als geen ander, dat vaak het tegenovergestelde van wat daadwerkelijk wordt bedoeld wordt bereikt.

Wat zegt de wetenschap over overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Filosoof Dr. Griet Vandermassen legde uit waardoor die verschillen juist toenemen naarmate vrouwen meer vrijheid en kansen krijgen, zoals in de Scandinavische landen. Zij kon vanuit een evolutionair perspectief haar bevindingen ook haarfijn onderbouwen. We weten nu bijvoorbeeld dat het zogenaamde “glazen plafond” terug te leiden is naar keuzes die vrouwen zelf maken.

Prof. dr. Willem van Rhenen deelde op basis van zijn ervaringen als bedrijfsarts, Chief Health Officer (CHO) Arbo Unie en hoogleraar Engagement and Productivity op Nyenrode, kennis met ons over de impact van zingeving op de productiviteit. We leerden ook dat Amplitie – het vergroten van o.a. bevlogenheid – een significante boost geeft aan de productiviteit. Is het vergroten van zingeving en bevlogenheid de verantwoordelijkheid van de werkgever of hebben werknemers hierin ook hun rol te nemen?

Tussen de verschillende presentaties konden telkens een aantal (netwerk)organisaties een bondige een-minuut pitch houden. Naast de organiserende netwerkorganisaties en het LOSGIO, kwamen o.a. de wetenschappelijke verenigingen NVVG en NVAB en de opleidingsinstituten aan het woord. Zo kregen we als deelnemers een beeld van wat deze organisaties voor ons kunnen betekenen.

Iris Homeijer, bestuurslid van de NVAB en contactpersoon voor de A(N)IOS, kondigde een symposium aan over het maatschappelijke speelveld waarin de bedrijfsgeneeskunde een belangrijke positie inneemt. Ook werden de A(N)IOS bedrijfsgeneeskunde uitgenodigd om actief mee te doen binnen de diverse werkgroepen van de NVAB.

De prachtige 19de eeuwse kerk met een sfeervolle en moderne inrichting, in hartje Utrecht, was een bijzondere decor om te worden geïnspireerd door deze deskundige sprekers. Met dank aan het A(N)IOS Netwerk- UWV, Janine Goumans en Annemieke van Vliet vanuit de Jonge bedrijfsarts, kijken we nu al uit naar een volgend gezamenlijk congres!

Auteur: Manuela de Klaver

 

 

 

[Bericht is afgebroken]  Hele bericht weergeven

Even voorstellen: Tijs Rutgers ons nieuw bestuurslid communicatie

Mijn naam is Tijs Rutgers. Op dit moment ben ik werkzaam als jeugdarts in het Voortgezet Onderwijs team bij de GGD Amsterdam. In maart 2019 ben ik begonnen aan de opleiding arts maatschappij en Gezondheid 1ste fase, profiel jeugdgezondheidszorg. Hiervoor ben ik drie jaar werkzaam geweest als arts  kindergeneeskunde. Omdat de preventieve en sociaal geneeskundige kant van het vak mij het meest aanspraken heb ik de overstap gemaakt naar de jeugdgezondheidszorg. Als arts M&G in opleiding kan ik mijn passie en enthousiasme voor gezond leven en sporten perfect kwijt. De preventieve zorg  en publieke (jeugd)gezondheidszorg hebben een grote toekomst en zullen alleen maar  belangrijker worden. Vanuit mijn passie draag ik daar vanzelfsprekend graag aan bij. Door middel van mijn plek in het Losgio hoop ik een goede basis te kunnen leggen voor de verdere ontwikkeling van de sociale geneeskunde in Nederland. Daarnaast hoop ik jonge artsen te motiveren en enthousiasmeren voor deze richting van de geneeskunde.

Even voorstellen: Arne Koole onze nieuwe penningmeester

Beste mede-aios. Mijn naam is Arne Koole en sinds 1,5 jaar werk ik bij Human Capital Care in Amsterdam als aios Bedrijfsgeneeskunde. In de jaren hiervoor heb ik gewerkt bij de KNO, in de hyperbare zuurstoftherapie en heb ik een MBA-opleiding gevolgd bij de VVAA. Gaandeweg is mijn interesse gewekt voor de Sociale geneeskunde en specifiek voor het vak van de bedrijfsarts. Ik kijk graag verder dan iemands ziekte en behandeling. Pas als ik iemands volledige context in kaart heb gebracht kan ik een goed advies geven gericht op gezondheid en functioneren in zowel arbeid als privé. Vanzelfsprekend ben ik geïnteresseerd in het functioneren van organisaties en de relatie met de gezondheid van medewerkers. Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op ons sociale stelsel maar ik denk ook dat er nog veel kan verbeteren. Vanuit de sociale geneeskunde wil ik dan ook graag een steentje bijdragen en het LOSGIO is hiervoor het ideale platform. Met het Losgio wil ik de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de sociaal geneeskundigen bevorderen zodat we met z’n allen Nederland gezond kunnen houden!

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Op 1 augustus 2019 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek!

Online solliciteren kan van 1 augustus t/m 14 september 2019 op de website artsmg.nl.

Carla Derijck benoemd als directeur KAMG

Het Algemeen Bestuur van de KAMG heeft per 1 juli 2019 mevrouw Carla Derijck benoemd als directeur KAMG. Carla Derijck heeft de afgelopen vier maanden al als interimdirecteur bij de KAMG gewerkt. Na een sollicitatieprocedure waarin met een ruim aantal goede tot zeer goede externe kandidaten is gesproken, heeft het bestuur Carla gekozen als directeur. Carla heeft ruime ervaring als (verander)manager, interimbestuurder en adviseur, ook in de publieke zorg. Het bestuur van de KAMG is verheugd met Carla’s aanstelling en wenst haar en u een plezierige en vruchtbare samenwerking toe.

Voor meer informatie zie kamg.nl

De inschrijvingen voor de AIOS-dag zijn geopend!

De AIOS-dag van het LOSGIO komt er weer aan!

Het programma is rond en de inschrijvingen zijn geopend. Zorg dat je je snel kosteloos inschrijft, voordat de lijst vol is!

Je kunt je aanmelden via de volgende link: inschrijven.

Meer info over deze dag en het programma vind je hier.

Verslag bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’

Als jonge artsen willen we onze stem laten horen over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de curatieve (eerste en tweede lijn) en public health sector. Daarom organiseren het LOSGIO en Werkgroep Zorg 2025 een reeks actieve, kleinschalige bijeenkomsten. Vrijdagmiddag 21 september was de eerste bijeenkomst. Hoogleraar zorginnovatie en zorgtechnologie Guus van Montfort gaf de aftrap. Hij liet zien hoeveel er nog te winnen valt om de patiënt écht centraal te stellen. ‘Hoezo zorg op afstand?’ vroeg Van Montfort retorisch. ‘Dat is zorg op afstand van het ziekenhuis, dichtbij de patiënt! Welk perspectief weegt het zwaarst?’

Klik hier voor het volledige verslag: Verslag Juiste zorg juiste plek ism Werkgroep Zorg 2025

Interesse gewekt? Op vrijdagmiddag 25 januari staat de volgende bijeenkomst gepland met als thema Arbeid en Gezondheid. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.