Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Op 1 augustus 2019 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek!

Online solliciteren kan van 1 augustus t/m 14 september 2019 op de website artsmg.nl.

Carla Derijck benoemd als directeur KAMG

Het Algemeen Bestuur van de KAMG heeft per 1 juli 2019 mevrouw Carla Derijck benoemd als directeur KAMG. Carla Derijck heeft de afgelopen vier maanden al als interimdirecteur bij de KAMG gewerkt. Na een sollicitatieprocedure waarin met een ruim aantal goede tot zeer goede externe kandidaten is gesproken, heeft het bestuur Carla gekozen als directeur. Carla heeft ruime ervaring als (verander)manager, interimbestuurder en adviseur, ook in de publieke zorg. Het bestuur van de KAMG is verheugd met Carla’s aanstelling en wenst haar en u een plezierige en vruchtbare samenwerking toe.

Voor meer informatie zie kamg.nl

De inschrijvingen voor de AIOS-dag zijn geopend!

De AIOS-dag van het LOSGIO komt er weer aan!

Het programma is rond en de inschrijvingen zijn geopend. Zorg dat je je snel kosteloos inschrijft, voordat de lijst vol is!

Je kunt je aanmelden via de volgende link: inschrijven.

Meer info over deze dag en het programma vind je hier.

Verslag bijeenkomst ‘Juiste zorg op de juiste plek’

Als jonge artsen willen we onze stem laten horen over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de curatieve (eerste en tweede lijn) en public health sector. Daarom organiseren het LOSGIO en Werkgroep Zorg 2025 een reeks actieve, kleinschalige bijeenkomsten. Vrijdagmiddag 21 september was de eerste bijeenkomst. Hoogleraar zorginnovatie en zorgtechnologie Guus van Montfort gaf de aftrap. Hij liet zien hoeveel er nog te winnen valt om de patiënt écht centraal te stellen. ‘Hoezo zorg op afstand?’ vroeg Van Montfort retorisch. ‘Dat is zorg op afstand van het ziekenhuis, dichtbij de patiënt! Welk perspectief weegt het zwaarst?’

Klik hier voor het volledige verslag: Verslag Juiste zorg juiste plek ism Werkgroep Zorg 2025

Interesse gewekt? Op vrijdagmiddag 25 januari staat de volgende bijeenkomst gepland met als thema Arbeid en Gezondheid. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

Nienke in LAD-magazine: ‘Arts M&G heeft de toekomst’

Nienke van den Berg (aios M&G en bestuurslid LOSGIO) en Elise Buiting (voorzitter KAMG) geven in het LAD-magazine hun visie over de veranderingen binnen de opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid.

Lees hier het hele artikel online (pagina 4 t/m 6)!

Sollicitaties vernieuwde opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid

Word jij ook arts Maatschappij & Gezondheid?

Wil je arts Maatschappij en Gezondheid worden? Dan kun je van 1 augustus t/m 14 september solliciteren voor een opleidingsplek. Word je geselecteerd, dan kom je in dienst van de nieuwe landelijk werkgever SBOH.

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zet je je altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Vernieuwing opleiding

Belangrijk om te weten is dat de opleiding tot arts M&G per 1 januari 2019 wordt vernieuwd. De vernieuwing heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensisch arts en medische milieukunde en de hierbij horende tweede fase-opleiding tot arts M&G. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent dit dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Meer weten?

Op de nieuwe website www.artsmg.nl vind je alle informatie over het landelijk werkgeverschap en de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek. Ook kun je meer lezen over de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde, plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. Daarnaast kun je – van 1 augustus t/m 14 september – online solliciteren voor een opleidingsplek.

Kevin en Lianne in Themaspecial Arbeid en Gezondheid

Onze bestuursleden Kevin De Decker (aios verzekeringsgeneeskunde) en Lianne Schouten (aios bedrijfsgeneeskunde) vertellen in de Themaspecial Arbeid en Gezondheid waarom goede samenwerking met elkaar en met de huisarts zo belangrijk is voor de gezondheid van de cliënt.

“Kevin: Ik denk dat Lianne en ik vrij goed op de hoogte zijn van elkaars werk, we kennen elkaar via een bestuur voor sociaal-geneeskundigen in opleiding.” Mooi voorbeeld hoe het LOSGIO bijdraagt aan de onderlinge verbinding tussen artsen in de sociale geneeskunde!

Mocht je de bijlage van het Medisch Contact hebben gemist, dan vind je hier de digitale versie: Special Arbeid en gezondheid.

Stichting SOGEON lanceert artsmg.nl

Op 1 juni heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site bevat alle relevante informatie over de vier profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen die een opleiding tot arts M&G willen volgen, kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website. De sollicitatieperiode duurt tot en met 14 september.

Landelijk werkgeverschap
De instroom van artsen in de opleidingen arts M&G is onvoldoende om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat aios (artsen in opleiding tot specialist) Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, de SBOH. Dit ‘landelijk werkgeverschap’ is nu al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde, en de hierbij horende tweede fase.

Het grote voordeel van landelijk werkgeverschap is dat aios in de nieuwe opleiding in en van meerdere opleidingssituaties kunnen leren. Het ministerie van VWS wil op deze manier, samen met de wetenschappelijke verenigingen van de vier profielen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, de opleiding aantrekkelijker maken voor jonge artsen en hen motiveren om voor de sociale geneeskunde te kiezen.

Informatie over vier profielen, online solliciteren
Om (aankomende) aios te informeren over de veranderingen én om hen te informeren en inspireren, heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site biedt informatie over de vier profielopleidingen en de tweede fase-opleiding tot arts M&G, plus antwoorden op de belangrijkste vragen die er leven. Via de website kunnen artsen bovendien solliciteren bij een van de opleidingsinstellingen.

Dé portal
De informatie op de site is tot stand gekomen in samenwerking met TNO, NSPOH, KAMG, GGD/GHOR, ActiZ en Losgio. De site wordt de komende periode verrijkt met onder andere ervaringsverhalen van aios en (profiel) artsen Maatschappij & Gezondheid. Artsmg.nl vervangt de huidige website artsmaatschappijengezondheid.nl en moet uiteindelijk dé portal worden voor alle (profiel)opleidingen in het domein M&G.

Eindrapport Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Het CGS sloot op 15 december 2017 een project van één jaar af om gender herkenbaar in vijf vervolgopleidingen te krijgen: huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij & gezondheid. Het project begon op 15 december 2016 onder leiding van Em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen van het Radboudumc, met subsidie van ZonMw.

Naast het CGS, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, De Geneeskundestudent, VWS en OC&W waren de wetenschappelijke verenigingen van voornoemde vijf specialismen in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd. Door het project wordt nu in de vijf vervolgopleidingen aandacht besteed aan gender. Er is een checklist opgesteld om te bepalen in hoeverre er aandacht is voor gender in de opleiding tot geneeskundig specialist en er is een informatieve e-learning ontwikkeld om de kennis over genderverschillen verder te vergroten. Deze e-learning is vrij toegankelijk. De aanvraag voor accreditatie ervan loopt.

Het rapport eindigt met enkele aanbevelingen om de aandacht voor genderverschillen te vergroten, te verbreden en te verduurzamen. Het CGS is met ZonMw in overleg om te bezien in hoeverre een vervolg op dit project tot de mogelijkheden behoort.

Het eindrapport ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen’ is te vinden op de website van de KNMG.