LAD-onderzoek COVID-19 over gezond en veilig werken

Bericht van Landelijke vereniging Artsen in Dienstverband:

Hoewel de eerste COVID-19 piek achter ons ligt, werken veel artsen nog steeds onder bijzondere omstandigheden. Om artsen gericht te kunnen ondersteunen bij het werken in deze omstandigheden is de LAD een onderzoek gestart onder artsen in dienstverband. We willen graag weten wat artsen nodig hebben om hun werk gezond en veilig te kunnen doen. U kunt helpen door mee te doen aan dit onderzoek.

Ga naar de vragenlijst

Sommige artsen hebben op dit moment even een adempauze; anderen hebben het juist extra druk nu de reguliere zorg weer wordt opgestart. Diverse artsen hebben bij de LAD aangegeven dat ze onder een hoge werkdruk werken en dat dit de komende tijd zo zal blijven. Hoe houden artsen het vol in deze onzekere tijd en waaraan hebben ze behoefte; nu en straks? Kort gezegd is dat de insteek van het onderzoek.
De LAD gebruikt de uitkomsten om inzicht te krijgen in de gezondheid en veiligheid van haar leden en wil artsen met de resultaten zo gericht mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld met specifieke producten en diensten en met het opzetten van projecten en programma’s. Daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt om mee te nemen in arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Wie kan de vragenlijst invullen?

Het onderzoek loopt tot 10 juni en wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Stichting IZZ houdt tegelijkertijd een soortgelijk onderzoek onder andere zorgprofessionals. De resultaten van beide onderzoeken worden op groepsniveau gezamenlijk gepubliceerd om landelijk aandacht te vragen voor wat er speelt en oplossingsrichtingen aan te dragen.
Alle LAD-leden hebben intussen een link ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Medisch specialisten zijn door de LAD en Federatie Medisch Specialisten gezamenlijk uitgenodigd, omdat de LAD en de Federatie samen optrekken als het gaat om gezond en veilig werken. Heeft u de link niet ontvangen, of bent u geen lid van de LAD maar werkt u wel in dienstverband? Vul de vragenlijst dan in via deze link.

Voor vragen kunt u mailen naar covid19vragenlijst@lad.nl.

 

 

FAQ over geneeskundige vervolgopleidingen n.a.v. de situatie rond COVID-19

Veelgestelde vragen opleiding n.a.v. de situatie rond COVID-19. Bestemd voor aiossen van alle geneeskundige vervolgopleidingen. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) geeft antwoord.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/medische-vervolgopleidingen/downloads-faq.htm

Uitslag ALV enquête

Helaas is de ALV in maart niet doorgegaan ivm de corona-crisis. Om als Losgio toch verder te kunnen gaan en de nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen is er gezocht naar een digitale mogelijkheid.

Via een enquête zijn alle leden gevraagd om input op verschillende vragen. De uitslag van de enquête vind je hier: uitslag enquête ALV LOSGIO april 2020

Bij vragen en/of opmerkingen horen wij het graag via info@losgio.nl

Even voorstellen: Eva Kleine ons nieuw bestuurslid

Hallo, ik ben Eva Kleine en ik ben gefascineerd door wetenschap.

Nu mag ik sinds 2020 ook de portefeuille hiervan bekleden bij LOSGIO.

Ik ben 30 jaar, geboren en getogen Amsterdammer. Ik speel sinds mijn 13e voetbal bij sv de Meer, bij de leukste en gezelligste club van Amsterdam. Ik houd van gezelligheid, dansen, muziek, nieuwe dingen leren en nieuwe mensen ontmoeten. Hiernaast houd ik ook van rust en alleen zijn. Ik ben werkzaam als arts bij ArboNed. Ik volg sinds 2019 de opleiding tot bedrijfsarts bij NSPOH. In 2019 heb ik het handboek: ‘Hoe en wat voor bedrijfsartsen geschreven’ voor Human Total Care. Ik heb de actie zorgvoorzorgpersoneel opgezet tijdens de Corona crisis. Ik heb mijn eigen bedrijf evazorgt gestart om op een nieuwe manier te denken in de zorg.

Ik heb er zin in!

 

Even voorstellen: Annemarie Bolt ons nieuw bestuurslid

Ik ben Annemarie Bolt en ben in maart 2019 gestart met de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. Ik volg de richting jeugdgezondheidszorg, omdat ik al vanaf het begin van mijn geneeskundestudie geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van kinderen en daarbij graag op een preventieve manier wil bijdragen aan een gezonde jeugd. Daarnaast ligt mijn interesse bij overkoepelende zaken als bestuur, beleid en onderwijs. Ik wil later graag de spreekkamer uit en me meer op groepsniveau bezig houden met gezondheid. Een logische stap was lid worden van het LOSGIO-bestuur, zodat ik op de hoogte blijf van wat er speelt in de sociaal-geneeskundige wereld en ik vanzelfsprekend mijn steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van ons mooie vak!

Even voorstellen: Heleen ten Bruggencate ons nieuw bestuurslid

Mijn naam is Heleen ten Bruggencate. Ik ben sinds december 2017 werkzaam als arts bij De Arbodienst en vanaf januari 2019 ben ik gestart met de vervolgopleiding tot bedrijfsarts bij de NSPOH. Al tijdens mijn studietijd in Rotterdam merkte ik dat vooral het patiëntencontact en het bestuderen van ziekte in de context van het leven van de patiënt mij echt dreef. Ook wilde ik graag een breed beroep, omdat juist de diversiteit aan ziektebeelden en gezondheidsproblemen de geneeskunde voor mij zo interessant maakt. Door mijn coschappen kwam ik in aanraking met de bedrijfsgeneeskunde. Voor mij is dit de ideale combinatie van tijd voor de patiënt en diens sociale context en waarden, de medische diagnose en behandeling en het stukje onderzoek en analyse van de werkplek. Bovendien ben ik naast het één op één adviseren en begeleiden van zieke werknemers ook bezig met preventie van ziekte. Hiervoor mag ik regelmatig overleggen met bestuurders of directies van bedrijven. Uiteindelijk is ons doel als sociaalgeneeskundigen niet alleen de individuele patiënt, maar ook de samenleving als geheel gezond te houden. Met de andere (bestuurs-)leden van het LOSGIO werk ik graag samen om aan iedereen te laten zien hoe leuk en waardevol het werken in de sociale geneeskunde is.

Jaarverslagen 2019

De jaarverslagen van 2019 die bij ons binnen komen via de post zullen wij hieronder delen.

 

(Ons eigen jaarverslag is te vinden op de pagina over de ALV 2020)

Coronavirus COVID-19

Beste AIOS,

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt de aiosdag, inclusief ALV, op 23 maart af te gelasten. We komen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum.

Als LOSGIO zien we de ernst van de huidige situatie in. We realiseren ons dat dit een turbulente tijd is, met veel tegenstrijdige berichtgeving. We willen hierbij een oproep doen aan jullie als professionals om de rust te bewaren. Heb vertrouwen in de lijn van het RIVM en ga daarachter staan. Zo kunnen we als sociaal-geneeskundigen helpen de bevolking alert te houden zonder onnodige onrust te creëren.

 

LOSGIO bestuur